Nastavnik nemačkog jezika

Obrazovanje 

• (od 2011. pa nadalje) doktorske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer: Nemačka i austrijska kultura
• Master studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedra za germanistiku, (tema master rada je Uticaj motivacije na učenje nemačkog jezika)
• Оsnovne studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedra za germanistiku, Nemački jezik i književnost

Dalje obrazovanje

• Prevodilački centar u Beču - jednomesečna stipendija CEEPUS-a, programa za razmenu studenata i nastavnog osoblja univerzitetskih studija
• Učesnik didaktičkog kursa za nastavnike u Lajpcigu „Ein Blick ins Buch und zwei ins Leben“ („Jedan pogled u knjigu, a dva u život“ ) - stipendija Nemačke službe za akademsku razmenu DAAD
• Završena dva smera u nižoj muzičkoj školi Petar Konjović u Beogradu (klavir i solo pevanje)
• Engleski - veoma dobro znanje

Od 2010. godine radi u struci  kao nastavnik nemačkog  jezika. Radila je u školi stranih jezika Studio centar, volonterski na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a značajno iskustvo u radu stekla je u Centru za strane jezike Kolarac od 2011. do 2012. Od oktobra 2012. zaposlena je na Univerzitetu Singidunum kao predavač nemačkog jezika kako na domaćim tako i na stranim studijama koje se izvode na engleskom jeziku.

Naučna interesovanja

• Didaktičke metode u učenju stranih jezika
• Nemačka i austrijska kultura (i interkulturna komunikacija)
• Prevođenje i lingvistička istraživanja