Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Dejan Živković
Jelena Gavrilović
email:
dzivkovic@singidunum.ac.rs
email:
jgavrilovic@singidunum.ac.rs
konsultacije:
ponedeljak 12 – 13
konsultacije:
sreda 14 - 15
zbornica
zbornica

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
ponedeljak
sreda
13 – 16 12 – 14 studenti SII
10 – 12 studenti IT
A101
A101

Literatura:

  • Matematika sa zbirkom zadataka, I. Kovacević 
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Tuesday, 22 October 2019, 11:13 AM