Podaci o predmetu

Profesor Asistent
prof. dr Jelena Đorđević Boljanović
dr Ana Radulović 
jboljanovic@singidunum.ac.rs
aradulovic@singidunum.ac.rs

Konsultacije:

http://raspored.singidunum.ac.rs/raspored_po_predavacima.php

Konsultacije:

http://raspored.singidunum.ac.rs/raspored_po_predavacima.php
Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo i aktivnost na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum (elektronski) 30
Drugi kolokvijum (elektronski) 30
Završni ispit (elektronski / usmeni)  30
UKUPNO 100

Predavanja

Ponedeljak

14:00-17:00

Amfiteatar: 047

Vežbe:

Četvrtak

12:00-14:00

Amfiteatar: 046

Literatura:

  • C. Williams, Principi menadžmenta - MGMT, Data status, 2011

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 51 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Friday, 22 February 2019, 11:48 AM