Podaci o predmetu

Nastavnik
Jovana Bošković, MA
Email: boskovicj@singidunum.ac.rs
Konsultacije: ponedeljak 19 - 20 časova
zbornica na I spratu, Danijelova 32

Eventualne promene u terminu održavanja konsultacija možete proveriti na sledećem linku:
http://raspored.singidunum.ac.rs/raspored_po_predavacima.php

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
ponedeljak

16 - 19č

Amfiteatar A 22, Danijelova 32

Literatura:

    [1]  Mitchel, H.Q. & Marileni Malkogianni (2016).Pioneer, Level B2, MM Publications
    [2]  Complete First Certificate, Workbook, Barbara Thomas, Amanda Thomas,
    Cambridge University Press.

    PPT prezentacije i materijali na Stranici predmeta

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Thursday, 5 March 2020, 2:12 PM