Podaci o predmetu i struktura ispita

Profesor
prof. dr Zoran Petrović
E-mail: zpetrovic@singidunum.ac.rs
Konsultacije: sreda 17.00 - 18.00
Profesorski kabinet Kumodraška

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe


Literatura:

  • Petrović, Z. (2012) Sistemi obračuna troškova, Univerzitet Singidunum, Beograd.
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi

Struktura ispita:

-I kolokvijum: delovi udžbenika 1, 2 i 3 ,  elektrosnki + zadatak koji uključuje knjiženje početka proizvodnje, završetka proizvodnje i prodaje. Primer zadatka u vežbama, I kolokvijum.

-II kolokvijum: deo 4  udžbenika + zadatak: II kolokvijum II primer XI sedmica: http://predmet.singidunum.ac.rs/mod/folder/view.php?id=9196

 

- III deo: deo 5 udžbenika i  zadaci: http://predmet.singidunum.ac.rs/mod/folder/view.php?id=9197 XV sedmica.

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Friday, 18 September 2015, 1:42 PM