Silabus

Садржај предмета

Недеља

Тема/активност

I

Суштина и предмет обрачуна трошкова и учинака

II

Устројство обрачуна трошкова и учинака

III

Организациона структура предузећа

IV

Места трошкова

V

Фактори процеса рада

VI

Врсте трошкова

VII

Задатак и смисао обрачуна трошкова и учинака

VIII

Избор система обрачуна трошкова и учинака

IX

Методологија система обрачуна по стварним трошковима

X

Методологија система обрачуна по стварним трошковима

XI

Методологија система обрачуна по планским трошковима

XII

Методологија обрачуна трошкова заснованог на активностима

XIII

Калкулације цена коштања

XIV

Дивизиона калкулација цене коштања

XV

Додатна калкулација цене коштања

Last modified: Friday, 17 February 2012, 3:18 PM