Podaci o predmetu

 

Nastavnik: Neda Maenza

email: nmaenza@singidunum.ac.rs


Nastava francuskog jezika u letnjem semestru se odvija po sledeće rasporedu:

FRANCUSKI JEZIK 1

četvrtkom od 9h do 12h 

FRANCUSKI JEZIK 2

utorkom od 13h do 16h 


Konsultacije u letnjem semestru održavaju se 

UTORKOM od 12 do 13h . 


 

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100

 

Literatura:

  • Girardet J, Pécheur J, Echo 1, CLE International, Paris 2008.

Formiranje konačne ocene

broj poena < 51 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Friday, 26 February 2021, 11:06 AM