Podaci o predmetu

Profesor
doc.dr Biljana Simić Veličković

email: bsimic@singidunum.ac.rs

konsultacije:  cetvrtak 15-16h Kumodraska 261  sala 042

cetvrtak 17.00 - 18.00 Danijelova 32 kabinet PFB 2.sprat

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja
četvrtak
12.00 - 15.00

Ucionica 001 Kumodraska 261

Literatura:

Wu Zhongwei, Dangdai zhongwen, Sinolingua, Beijing, 2010.

   

  Formiranje konačne ocene

  broj poena < 50 ocena 5
  51-60 poena ocena 6
  61-70 poena ocena 7
  71-80 poena ocena 8
  81-90 poena ocena 9
  91-100 poena ocena 10

   

  Last modified: Wednesday, 1 November 2017, 9:45 AM