Silabus

Nedelja

Теma/aktivnost

I

Introduction to Chinese Phonetics (Struktura slogova u kineskom jeziku -  Initials, Finals, Tones)

II

Hanyu Pinyin ( Kineski fonetski sistem; fonetske vežbe)

III

Ni hao! (Predstavljanje i upoznavanje; lične zamenice; fundamentalni potezi i pravila pisanja karaktera; fonetske vežbe)

IV

Ni xuexi shenme? (Osnovne vrste pitanja i odgovora u kineskom jeziku;prisvojne zamenice; promene u tonovima; fonetske vežbe)

V

Zher you xi shoujian ma?  (vežbanja)

VI

Test 1

VII

I kolokvijum

VIII

Jintian xingqi ji? Jintian ji hao? (Dani u nedelji, datumi, karakteri, konverzacija i fonetske vežbe )

IX

Nin Gui Xing ? (Predstavljanje i upoznavanje na višem konverzacijskom nivou; upoznavanje sa gramatičkim terminima u kineskom jeziku; razlike između uprošćenog i tradicionalnog kineskog pisma ( Simplified and Traditional Chinese)

X

Nin Gui Xing (Tonske promene negacije „bu“; proste rečenične konstrukcije tipa 1:  upitni, potvrdni i odrični oblik; pitanja; prilog + glagol)

XI

Renshi Ni Hen Gaoxing ! (Razmena informacija o radnom    mestu,kontaktima itd.; proste rečenične konstrukcije tipa 2)

XII

Test 2

XIII

Ni Jia You Ji Kou Ren ? ( Članovi porodice; populacija; veliki brojevi)

XIV

Ni Jia You Ji Kou Ren ? (Tonske promene na broju 1 „yi“; klasifikatori; glagolske serije )

XV

Obnavljanje
Last modified: Wednesday, 1 November 2017, 9:40 AM