Podaci o predmetu

Nastavnik
Jovana Bošković, MA
Email: boskovicj@singidunum.ac.rs
Konsultacije: utorkom od 13 do 14č i od 17 do 18č

Zbornica na spratu I u Danijelovoj 32

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja


 časova
Amfiteatar 

Literatura:

  • Mitchel, H.Q. & Marileni Malkogianni (2016) Pioneer, MM Publications

  • Prezentacije i materijali na SP

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Tuesday, 1 October 2019, 5:18 PM