Podaci o predmetu

Nastavnik
Ivana Đerić, MA
Email: idjeric@singidunum.ac.rs
konsultacije: četvrtak 12.00 - 13.00

konsultacije se održavaju elektronski putem MS Teams platforme


Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum (Test 1 + Test 2) 30 (15 + 15)
Drugi kolokvijum (Test 3 + Test 4) 30 (15 + 15)
Završni ispit 30
UKUPNO 100
predavanja
utorak, 13.00 - 16.00h


elektronski putem MS Teams platforme

Literatura:

  • Mitchel, H.Q. & Marileni Malkogianni (2016) Pioneer, MM Publications

  • Prezentacije i materijali na SP

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Wednesday, 24 February 2021, 7:40 PM