Kontakt profesora, termini konsultacija i predavanja

Image result for espanol
Profesor
Maja Veljković Michos
E-mail: mveljkovic@singidunum.ac.rs
Konsultacije: četvrtak, 17-18h (Kumodraška i elektronski putem microsoft teams-a)

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja: četvrtak, 14-17h 

Literatura:

 Pasaporte B1, Nivel Intermedio, Madrid, Edelsa

Udžbenik, radna sveska + CD audio

Multimedijalni materijali

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Wednesday, 8 December 2021, 6:24 PM