Podaci o predmetu


Profesor: Katarina Nasradin


e-mail: knasradin@singidunum.ac.rs
Konsultacije: četvrtkom od 12 do 13h u Kumodraškoj u 042,
četvrtkom od 18 do 17h u Danijelovoj zbornici na II spratu.


Bodovanje

AktivnostPoeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama10
Prvi kolokvijum (1. test + 2. test)30
Drugi kolokvijum (1. test + 2. test)30
Završni ispit30
UKUPNO100

Predavanja i vežbe

 

Nemački 3- utorkom od 12 do 15h, 
učionica 001, Kumodraška ulica

Literatura:

  • Berliner Platz 2 neu, Langenscheidt Verlag, Berlin
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50ocena 5
51-60 poenaocena 6
61-70 poenaocena 7
71-80 poenaocena 8
81-90 poenaocena 9
91-100 poenaocena 10

 Last modified: Saturday, 28 September 2019, 9:48 AM