Silabus

 1. Arhitektura, protokoli i tehnologije Veba
 2. Modeli obezbeđivanja Veb usluga (razvoj, kupovina, iznajmljivanje, slobodan softver)
 3. Serverske platforme za Veb
 4. Produkciona Veb okruženja
 5. Sistemi za upravljanje sadržajem na Vebu
 6. Kolokvijum I
 7. Sistemi za upravljanje dokumentima
 8. Platforme i sistemi za elektronsko učenje
 9. Sistemi za upravljanje znanjem
 10. Viki platforme i kolaboracija putem Veba
 11. Veb platforme za elektronsku trgovinu
 12. Kolokvijum II
 13. Veb platforme za elektronsku upravu
 14. Analitički servisi na Vebu
 15. Bezbednosni aspekti Veb platformi
Last modified: Monday, 21 January 2019, 3:19 PM