Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Prof. dr Marko Milojević
/prof.dr Lidija Barjaktarović,
za studijski program IT;
letnji semestar III blok/;

Vladimir Mitić, master
/Ana Obradović, master,
za studijski program IT,
letnji semestar III blok/

email: mmilojevic@singidunum.ac.rs
/lbarjaktarovic@singidunum.ac.rs/
email: vmitic@singidunum.ac.rs
/aobradovic@singidunum.ac.rs/
konsultacije: http://raspored.singidunum.ac.rs/raspored_po_predavacima.php
konsultacije:http://raspored.singidunum.ac.rs/raspored_po_predavacima.php
elektronski - Microsoft Teams platforma
elektronski - Microsoft Teams platforma

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
učionica 2
Predavanja
Vežbe
utorak petak
14.00 - 16.00 12:00 - 14:00
učionica 2učionica 1

Literatura:

  • L. Barjaktarović, Z. Jović, M. Milojević, Poslovne finansije, Univerzitet Singidunum
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • Video snimci sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Monday, 19 April 2021, 12:56 PM