Podaci o predmetu

Profesor Asistent
doc. dr Slavko Alčaković Nikola Vasić,master
email: salcakovic@singidunum.ac.rs email: nvasic@singidunum.ac.rs
konsultacije: utorak
konsultacije: link
kabinet profesora kabinet asistenata

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
utorak ponedeljak
10:00-14:00 12.00 - 14.00
Učionica 1
računarski kabinet 3

Literatura:

    • Šarac,M., Radovanović,D.,Jevremović,A., Internet marketing, Univerzitet Singidunum
    • Slajdovi sa predavanja
    • PDF materijali sa vežbi
    • AVI fajlovi sa vežbi
    • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Monday, 14 October 2019, 2:59 PM