Podrška zaposlenim studentima

Univerzitet Singidunum omogućava svim zaposlenim studentima, kao i studentima koji se u toku semestra nalaze u inostranstvu odgovarajuću podršku. Studenti mogu studentskom servisu dostaviti kopije radne knjižice (prva strana i strana sa podacima o poslednjem zaposlenju) ili potvrdu da su u inostranstvu radi omogućavanja realizacije podrške zaposlenim studentima.

Studentima koji dostave potrebnu dokumentaciju se, uz odgovarajuće korisničko ime i lozinku (broj indeksa i JMBG), omogućava se da koriste kratke video-materijale i tutorijale kojima se rezimira prethodna sedmica nastave na predavanjima. Video-materijali i prezentacije predstavljaju pomoćne materijale za pripremu ispita i kolokvijuma, oni su dopuna udžbeničkoj literaturi koju su studenti dobili na početku semestra.

Ovi materijali su dostupni na linku: https://video.singidunum.ac.rs.

U slučaju problema možete se javiti putem maila: estudent@singidunum.ac.rs


Konsultacije u letnjem semestru održavaju se

UTORKOM od 12 do 13h.


Nastavnik: Neda Maenza

email: nmaenza@singidunum.ac.rs

Last modified: Friday, 25 September 2020, 3:11 PM