Podaci o predmetu

Profesor
Jelena Nikolić, master

jnikolic@singidunum.ac.rs

konsultacije: Utorak 13h - 14h                     

 


Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum (test 1, test 2) 30
Drugi kolokvijum (test 3, test 4) 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100

Predavanja u zimskom semestru školske 2020/2021


Četvrtak, 16h - 19h (Microsoft Teams)

Literatura

 


 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Sunday, 27 September 2020, 2:38 PM