Podaci o predmetu

Nastavnik
Jovana Bošković, MA
Email: boskovicj@singidunum.ac.rs
Konsultacije: elektronski - utorkom od 13 do 14č kao i od 16 do 17č

Eventualne promene u terminu održavanja konsultacija možete proveriti na sledećem linku:
http://raspored.singidunum.ac.rs/raspored_po_predavacima.php

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja i vežbe
Utorak
13 - 16 časova


Literatura:

  • Mitchel, H.Q. & Marileni Malkogianni (2016).Pioneer, level B2, MM Publications 

  • Prezentacije i materijali

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Sunday, 27 September 2020, 8:25 PM