Podaci o predmetuProfesor:
doc.dr Biljana Simić Veličković
e-mail: bsimic@singidunum.ac.rs
Konsultacije:
Četvrtak 15-16h, Kumodraška 261, sala 042
Četvrtak 17-18h,
Danijelova 32, Zbornica PFB 2.sprat

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100


Predavanja: doc.dr Biljana Simić Veličković
Kineski jezik 1
četvrtak 12-15h, 
001 učionica , Kumodraška 261 (Bul. Peka Dapčevića)

Kineski jezik 2

ponedeljak 11-14h

S18 učionica , Danijelova 32


 

Literatura:

1) Contemporary Chinese 1,2 (Dangdai Zhongwen 1,2 ), Textbook, Wu Zhongwei, Sinolingua, Beijing, 2010.

2) Contemporary Chinese  1,2 (Dangdai Zhongwen 1,2), Exercise Book, Wu Zhongwei, Sinolingua, Beijing, 2010.

3) Contemporary Chinese 1,2 (Dangdai Zhongwen 1,2), Character Book, Wu Zhongwei, Sinolingua, Beijing, 2010.

4) Opšti kinesko-engleski dvosmerni rečnik sa indeksom radikala; rečnik fraza i gramatičkih konstrukcija; zanimljivi članci i drugi materijali sa interneta iz oblasti kineske kulture, istorije ili ekonomije; audio i video materijali

5) Savremeni kineski jezik (za početnike), Udžbenik, Vežbanka, Udžbenik kineskih karaktera, Sinolingua, Beijing, 2010. 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Monday, 9 October 2017, 4:54 PM