Podaci o predmetu

Profesor
Ivana Đerić, MA

idjeric@singidunum.ac.rs
konsultacije: četvrtak 12.00 - 13.00
konsultacije se održavaju elektronski putem MS Teams platforme

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum (Test 1 + Test 2) 30 (15 + 15)
Drugi kolokvijum (Test 3 + Test 3) 30 (15 + 15)
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja i vežbe

četvrtak                          
9.00 - 12.00                  
MS Teams platforma

Literatura:

1. Pioneer, Level B2, H. Q. Mitchell - Marileni Malkogianni, mm publications
2. CD, materijal sa predavanja i vežbi
3. Internet

   

  Formiranje konačne ocene

  broj poena < 50 ocena 5
  51-60 poena ocena 6
  61-70 poena ocena 7
  71-80 poena ocena 8
  81-90 poena ocena 9
  91-100 poena ocena 10

   

  Last modified: Wednesday, 24 February 2021, 7:42 PM