Podaci o predmetu

Profesor:
Ivana Đerić, MA
email: idjeric@singidunum.ac.rs
Konsultacije: sreda 19-20h, zbornica na I spratu, Danijelova 32.
utorak 12-13h, sala 042, Kumodraška 241

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja:
petak: 12-15h, A23
Danijelova 32


Literatura:

  • Pioneer, level C1/C1+, H.Q.Mitchell, Marileni Malkogianni, MM Publications
  • Dodatni materijali sa predavanja i vežbi

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Monday, 2 March 2020, 10:58 AM