Podaci o predmetu

Profesor:
doc. dr Tijana Gajić
email: tgajic@singidunum.ac.rs
Konsultacije: utorak, 13-14, online


Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja:
četvrtak: 10-13h
Literatura:

  • Pioneer, level C1/C1+, H.Q.Mitchell, Marileni Malkogianni, MM Publications
  • Dodatni materijali sa predavanja i vežbi

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Tuesday, 23 February 2021, 2:03 PM