Podaci o predmetuProfesor: Jasna Petrović MA

e-mail: jpetrovic@singidunum.ac.rs


Konsultacije:  sreda 17-18h, sala 042, Kumodraška 261.
                    

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja:

Petak, 9-12h, učionica 015Literatura:
  • Pioneer C1/C1+, H.Q.Mitchell - Marileni Malkogianni
  • Dodatni materijal sa predavanja i vežbi

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Monday, 2 March 2020, 1:09 AM