Podaci o predmetu

Profesor
Jovana Bošković, MA

boskovicj@singidunum.ac.rs
Konsultacije: elektronski - utorkom od 13 do 14č kao i od 16 do 17č

 

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja i vežbe

Četvrtak
9:00 - 12:00


Literatura:

    1. Pioneer, level B2 (H. Q. Mitchell; Marileni Malkogianni), Student's Book
    2. Materijal sa predavanja i vežbi
    3. Internet


 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Sunday, 27 September 2020, 8:29 PM