Podaci o predmetu

Profesor
Ivana Đerić, MA
idjeric@singidunum.ac.rs
konsultacije: četvrtak 12.00 - 13.00h
elektronski putem MS Teams platforme

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum (Test 1 + Test 2) 30 (15 + 15)
Drugi kolokvijum (Test 3 + Test 4) 30 (15 + 15)
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja  
četvrtak  
16.00 - 19.00h  
elektronski putem MS Teams platforme  

Literatura:

1. Guy Brook-Hart and Simon Haines, Complete Advanced, Second Edition, Cambridge English
2. Student's CD
3. Materijal sa predavanja i vežbi

4. Internet


 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Wednesday, 24 February 2021, 7:43 PM