Podaci o predmetu

Profesor:
Jasna Petrovic
email: jpetrovic@singidunum.ac.rs
konsultacije:,sreda 17-18h, Kumodraska, sala 042
kabinet profesora: 111

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja
 grupa: I grupa
 grupa: II
petak 12 - 15
sreda 14-17
Amfiteatar: 109
Amfiteatar 016

Literatura:

  • Pioneer, H.Q.Mitchell - Marileni Malkogianni
  • Gramatike, rečnici, tekstualni i multimedijalni material
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Monday, 2 March 2020, 1:07 AM