Podaci o predmetu

Profesor ruskog jezika


Ime i prezime: Miloš Pupavac


email : mpupavac@singidunum.ac.rs


konsultacije: 

Utorak  od 12-13 časova (Microsoft Teams) 


Bodovanje

Aktivnost

Poeni

Prisustvo na predavanjima i vežbama

10

Prvi kolokvijum

30

Drugi kolokvijum

30

Završni ispit

30

UKUPNO

100

Predavanja:

Ruski jezik 1 za FIR

Dan: četvrtak

Vreme: od 09 do 12 h

Mesto: (Microsoft Teams) 


Ruski jezik 2 za FIR: 

Dan: utorak

Vreme: od 14 do 17h

Mesto: (Microsoft Teams) Ruski jezik 3 za FIR

Dan: 

Vreme: 

Mesto: 
 

Literatura:

  • Internet
  • Materijali sa predavanja
  • Gramatike
  • Rečnici

 


Last modified: Sunday, 27 September 2020, 6:18 PM