Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Prof. dr Mlađan Jovanović Mladen Vidović
mjovanovic@singidunum.ac.rs mvidovic@singidinum.ac.rs
konsultacije: TERMIN konsultacije:
kabinet profesora: kabinet asistenata:

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
ponedeljak petak
10.00 - 13.00 12.00 - 14.00
Amfiteatar A101 Amfiteatar A3


Literatura:

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Tuesday, 16 June 2020, 12:47 PM