Silabus

Ciljevi predmeta:

 1. Usvajanje opštih principa i tehnika dizajna Veb korisničkih interfejsa.
 2. Usvajanje bazičnih znanja o tehnologijama za dizajn Veb korisničkih interfejsa (HTML, CSS i JavaScript).
 3. Praktična primena znanja o tehnologijama za dizajn Veb korisničkih interfejsa u njihovom razvoju (HTML, CSS i JavaScript).

Očekivani ishodi predmeta:

 1. Ovladavanje opštim principima i tehnikama dizajna Veb korisničkih interfejsa.
 2. Ovladavanje bazičnim znanjima o tehnologijama za dizajn Veb korisničkih interfejsa (HTML, CSS i JavaScript).
 3. Ovladavanje praktičnim veštinama primene znanja o tehnologijama za dizajn Veb korisničkih interfejsa u njihovom razvoju (HTML, CSS i JavaScript).

Sadržaj predmeta:

 1. Osnove HTML-a.
 2. HTML organizacija sadržaja.
 3. CSS definisanje stilova.
 4. HTML forme.
 5. Osnove JavaScript jezika.
 6. JavaScript tipovi podataka i upravljačke naredbe (petlje).
 7. Rad sa JavaScript tipovima podataka.
 8. JavaScript funkcije.
 9. JavaScript Veb skladište.
 10. JQuery biblioteka.

Last modified: Sunday, 29 September 2019, 11:00 AM