SPORTSKI TURIZAM

Profesor
Prof. dr Verka Jovanović
email: vjovanovic@singidunum.ac.rs
konsultacije: Ponedeljak 17.00 - 18.00
Danijelova 32, I sprat,  S18

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima  10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
PONEDELJAK 14:00 - 17:00 h; SREDA  15:00 - 18:00 h; PETAK 15:00 - 18:00 h


Danijelova 32, Slušaonica 001

Literatura:

  • V. Jovanović, (skripta I, II, III)
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa predavanja

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-940oena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Friday, 27 September 2019, 10:52 AM