Podaci o predmetu

Nastavnik: Ivana Đerić, MA


Email: idjeric@singidunum.ac.rs
Konsultacije: četvrtak 12.00 - 13.00
konsultacije se održavaju elektronski putem MS Teams platforme

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum (Test 1 + Test 2) 30 (15 + 15)
Drugi kolokvijum (Test 3 + Test 4) 30 (15 + 15)
Završni ispit 30
UKUPNO 100
predavanja: 
četvrtak, 16.00 - 19.00h
predavanja se održavaju elektronski putem MS Teams platforme


Literatura:

    • Pioneer, level C1/C1+, H.Q. Mitchell, Merileni Malkogianni, MM publications
    • dodatni materijal i slajdovi sa predavanja

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Wednesday, 24 February 2021, 7:40 PM