Podaci o predmetu

Nastavnik


Email: 
Konsultacije: 
Zbornica na I spratu u Danijelovoj 32

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja


Literatura:

  • Prezentacije i materijali na SP

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Tuesday, 24 September 2019, 1:47 PM