Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Miroslav Knežević
Dušan Borovčanin, 
email mknezevic@singidunum.ac.rs
email: dborovcanin@singidunum.ac.rs
konsultacije: utorak 17-18h
konsultacije:http://raspored.singidunum.ac.rs/raspored_po_predavacima.php
Danijelova 32

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
Utorak Sreda
14.00 - 17.00 11.00 - 14.00
Amfiteatar A21 Učionica 117, Kumodraška 261

Literatura:

  • D. Barjaktarović, Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu, Univerzitet Singidunum, Beograd 2016.

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Tuesday, 26 February 2019, 10:43 PM