Silabus

Studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Naziv predmeta: Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu

Nastavnik: doc. dr Miroslav Knežević

Status predmeta: Izborni

Godina: IV

Semestar: VIIIBroj časova (p+v): 3+3

Broj ESPB: 8

•  CILJ PREDMETA je da studenti ovladaju neophodnim znanjem iz oblasti kvaIiteta i upravljanja kvalitetom u hotelijerstvu.

Nedelja

Tema/aktivnost

I

Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu  (pojam, definisanje kvaliteta, razlozi za primenu kvaliteta u hotelijerstvu)

II

Karakteristike kvaliteta u hotelijerstvu (specifičnosti hoteliskog poslovanja, komponente hotelskog proizvoda, oblici i nivoi ispoљavanja kvaliteta, osobine i dimenzije kvaliteta)

III

Sistemi upravљanja kvalitetom (definisanje i razvoj pojedinih sistema  kvaliteta)

IV

Sistem upravљanja totalnim kvalitetom u hotelijerstvu (TKM) sistem  (značaj, principi, razlozi za primenu koncepta, implementacija, modeli poslovne izvrsnosti)

V

Standardizacija usluga kao osnova kvaliteta (područja primene standarda, vrste standarda)

VI

PRVI KOLOKVIJUM

Zahtevi standarda ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000, primena HACCP sistema, HALAL standardi

VII

Struktura hotelske organizacije( funkcionisanje hotelskog smeštaja,  funkcionisanje sektora hrane i pića, funkcionisanje ostalih službi,)

VIII

Lanac rukovođenja u hotelu ( modeli, ovlašćenja, tehnike rukovođennja)

IX

Uloga zaposlenih u obezbeđenju kvaliteta u hotelijerstvu (značaj i uloga љudskih resursa u hotelijerstvu, proces upravljanja,љudskim, organizacija službe љudskih resursa )

X

Značaj i uloga menadžmenta u ostvarivanju kvaliteta (menadžeri kao faktor kvaliteta, nivoi i vrste menadžara, konceptualni okvir mnadžera u hotelijerstvu)

XI

Uloga turista ka korisnika hotelskih usluga u kreiranju kvaliteta hotelskih usluga (percepcija, odstupanja, satisfakcija, metode za merenje kvaliteta hotelskih usluga)

XII

DRUGI KOLOKVIJUM

XIII

Strategijski pristup kvalitetu (tendencije u poslovnoj orjentaciji  hotelskih preduzeća, promene u strukturi hotelske ponude)

XIV

Strategijsko prilagođavanje hotelskih usluga savremenim trendovima (segmentacija tržišta, diferenciranje, pozicioniranje, primena savremenih tehnologija)

XV

Kontrola kvaliteta ( pojam i značaj kontrole, procesi kontrole, vrste kontrole)

Literatura:

  1. Dr Dragoljub Barjaktarović »Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu» Univerzitet Singidunum, Beograd 2013. god. .

Denney G.  Rutherford,  PhD,  Michael J. O'Fallon,  PhD»Hotel Managment and operations»fourth edition, John Wiley & Sons,  Inc,  2007.

Last modified: Tuesday, 27 September 2016, 3:25 PM