Podaci o predmetu

Profesor
Prof. dr Verka Jovanović
email: vjovanovic@singidunum.ac.rs

Konsultacije:

ponedeljak:

17:00 - 18:00  h, Danijelova 32, I spratBodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
sreda utorak
11:00 - 14:00 10:00 - 13:00
Amfiteatar A-23

Amfiteatar A-22

Literatura:

  • Jovanović V., Tematski turizam, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2015. 

 

Formiranje konačne ocene

broj poena <50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Monday, 26 February 2018, 10:39 PM