Podaci o predmetu

Profesor
Prof. dr Ana Jovancai Stakic
email: ajovancaistakic@singidunum.ac.rs

Konsultacije:

Utorak:

11:00 - 12:00  hBodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe


Literatura:

  • Jovanović V., Tematski turizam, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2015. 

 

Formiranje konačne ocene

broj poena <50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Monday, 28 September 2020, 8:57 AM