Podaci o predmetu

Profesor
Prof. dr Ana Jovancai Stakic
email: ajovancaistakic@singidunum.ac.rs

Konsultacije:

cetvrtak:

19:00 - 20:00  h

https://repository.singidunum.ac.rs/files/2020/02/raspored-predavanja-letnji-semestar-fthm-4-godina-2020.pdf

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
Pon., Sreda, Petak Pon, Sreda, Petak
14:00 - 17:00 17:00 - 20:00


Literatura:

  • Jovanović V., Tematski turizam, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2015. 

 

Formiranje konačne ocene

broj poena <50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Thursday, 2 April 2020, 12:01 PM