Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Doc. dr Nataša Kilibarda -
nkilibarda@singidunum.ac.rs -
konsultacije: utorak, 18.00 - 19.00
-
kabinet profesora, I sprat, Danijelova 32
-

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Aktivnost na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
Četvratak, 14h - 16h, Petak, 14h - 16h,
Danijelova, S-15 Danijelova, S-18

Literatura:

  • PDF materijal, nastavnik šalje na mejl
  • slajdovi sa predavanja

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Friday, 12 June 2020, 1:19 PM