Podaci o predmetu

Profesor Asistent
prof. dr Slobodan Čerović
doc. dr Ivana Brdar
scerovic@singidunum.ac.rs ibrdar@singidunum.ac.rs
konsultacije:  raspored.singidunum.ac.rs konsultacije:  raspored.singidunum.ac.rs

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama, seminarski rad 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100

Predavanja (2 časa) i vežbe (2 časa)

II blok (30.10.2019. - 29.11.2019.)


ponedeljak


14:00 - 18:00; amfiteatar A23


sreda

14:00 - 18:00; amfiteatar A23


petak 

14:00 - 18:00; amfiteatar A23


Literatura:

  • Čerović S., Čomić Đ. (2015)  Projektovanje i izgradnja u hotelijerstvu, Beograd: Univerzitet Singdunum.
  • Rutes W. A., Penner R. H., Adams L. (2007) Hotel Design-Planning and Development, Amsterdam: Architectural Press, Elsevier.
  • Slajdovi sa predavanja
  • Slajdovi sa vežbi

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 51 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Thursday, 3 October 2019, 2:21 PM