Podaci o predmetu


Profesor

prof. dr Svetlana Stanišić

sstanisic@singidunum.ac.rsKonsultacije: Svetlana Stanišić; Ivana Brdar
sreda, 18.00-19.00, profesorski kabinet, I sprat, Danijelova 32.

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100

Predavanja

Vežbe

oktobar
ponedeljak 10,00-12,00
sreda 12,00-14,00
petak 12,00-14,00
amfiteatar A21
oktobar
ponedeljak 12,00-14,00
sreda 14,00-16,00
petak 10,00-12,00
prostorija E02

Literatura:

Ishrana i zdravlje, prof. Stanišić, Data status, 2018

Turizam i zdravlje - materijal sa stranice predmeta

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 51 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Tuesday, 3 March 2020, 10:13 AM