Silabus

NAZIV PREDMETA

Zdravstveni aspekt turizma

CILJ PREDMETA

Upoznavanje studenata sa uticajem svih prirodnih činilaca koji deluju na zdravlje, a povezani su sa boravkom turista na destinaciji, kao i sa efikasnošću nemedicinskih tretmana koji se nude u wellness i spa centrima i banjskim lečilištima.

ISHOD PREDMETA

Ishod predmeta je da osposobi studenta da razmišlja kritički o temama koje se tiču zdravstvenog turizma ili, šire posmatrano, veze turizma i zdravlja.

NASTAVNE JEDINICE

1.      Upoznavanje sa sadržajem predmeta. Značaj pravilne ishrane za zdravlje.

2.      Mikronutricijensi i makronutricijensi u hrani. Upotreba vitaminskih i mineralnih suplemenata.

3.      Metaboličke reakcije u organizmu. Dobijanje energije i izgradnja i obnavljanje tkiva.

4.      Poremećaji energetske ravnoteže: gojaznost i pothranjenost.

5.      Planiranje dnevnog jelovnika. Ishrana fizioloških kategorija: trudnica, starih osoba, mladih ljudi i sportista.

6.      Kolokvijum I

7.      Ishrana osoba obolelih od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, gastrointestinalnog trakta i bolesti bubrega.

8.      Alternativni vidovi ishrane: vegetarijanstvo i makrobiotika. Bezglutenski dijetetski režim. Alergija i intolerancija na hranu.

9.      Značaj rekreacije za ljudsko zdravlje. Vežbanje u urbanoj sredini.

10.  Boravak na moru. Boravak na planini. Ultraljubičasto zračenje. Specifične destinacije (Mrtvo more).

11.  Detoksikacioni tretmani. Balneoterapija.

12.  Kolokvijum II

13.  Infekcije u bazenima. Astma i zatvoreni bazeni.

14.  Starenje i kozmetički tretmani.

15.  Krioterapija. Termoterapija. Sauna i zdravlje. Hiperbarična komora.

Last modified: Tuesday, 3 October 2017, 10:50 PM