Podaci o predmetu

Profesor Asistent
prof. dr Radmila Živković doc. dr Ivana Brdar
rzivkovic@singidunum.ac.rsibrdar@singidunum.ac.rs

Konsultacije:

raspored.singidunum.ac.rs

Konsultacije:

raspored.singidunum.ac.rs


Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo i aktivnosti na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja (3 časa) i vežbe (2 časa)

III blok (02.12.2019. - 08.1.2020.


ponedeljak

14:00 - 19:00; amfiteatar A22

sreda

14:00 - 19:00; amfiteatar A22


petak


13:00 - 18:00; amfiteatar A22

Literatura:

  • Živković, R., Brdar I. (2018), Ponašanje i zaštita potrošača u turizmu, Univerzitet Singidunum, Beograd

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 51 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Monday, 30 September 2019, 1:16 PM