Termin konsultacija i kontakt e-mail adresa

Profesor Asistent
dr Gordana Dražic

email gdrazic@singidunum.ac.rs

konsultacije: raspored.singidunum.ac.rs, utorak 18h

kabinet profesora Danijelova II sprat

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
ponedeljak, sreda, petak ponedelja, sreda, ptetak
14.00 - 16.00 16.00 - 18.00
Amfiteatar A21 Amfiteatar A21

Literatura:

  • Skripta "Održivi turizam" autora G. Dražić
  • Slajdovi sa predavanja
  • Materijali sa vežbi
  • dodatni sadržaji
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Friday, 25 October 2019, 10:31 AM