Podaci o predmetu

Profesor
doc. dr Marina Savković
msavkovic@singidunum.ac.rs
Konsultacije: petak, 14:00 - 15:00

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja
petak

10:00 - 14:00

učionica 1

Literatura:

  • Петар Веселиновић, "Економија", Универзитет Сингидуунум
  • П. Самјуелсон: „Економија“, Мате, Загреб 2005.
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • AVI fajlovi sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: nedelja, 2. oktobar 2016., 19:21