Podaci o predmetu

Profesor Asistent
dr Slobodan Čerović, redovni profesor
Dušan Borovčanin, master
scerovic@singidunum.ac.rs dborovcanin@singidunum.ac.rs

konsultacije:

http://raspored.singidunum.ac.rs/

konsultacije:

http://raspored.singidunum.ac.rs/


Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
četvrtak
petak 
12.00-15.00
12.00-14.00
Amfiteatar - A - 22
Amfiteatar - A -22

Literatura:

  • Spasić V., Čerović S., "Ekonomsko-finansijska analiza poslovanja preduzeća u hotelijerstvu i turizmu", Univerzitet Singidunum,2016
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Monday, 26 February 2018, 10:28 AM