Podaci o predmetu

Profesor
doc. dr Ivana Brdar

ibrdar@singidunum.ac.rs 
konsultacije: raspored.singidunum.ac.rs


Bodovanje

Aktivnost Poeni

Poslovne veštine 30


Završni projektni rad 70
UKUPNO 100
Predavanja
četvrtak
12.00-15.00
Amfiteatar A-22

Literatura:

  • Boljanović Đorđević, J. i dr, Razvoj karijere i poslovnih veština, Univerzitet Singidunum, Beograd (više izdanja);
  • PPT materijali sa predavanja.

 


Last modified: Sunday, 8 March 2020, 9:30 PM