Bezbednost hrane

Profesor Asistent
Doc.dr Nataša Kilibarda Ime i prezime, master
email: nkilibarda@singidunum.ac.rs email
konsultacije: utorak, 18h - 19h konsultacije: 
kabinet profesora, I sprat kabinet asistenata

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja i vežbe:


Literatura:

  • Udžbenik: Nataša Kilibarda (2019). Bezbednost hrane, Univerzitet Singidunum, knjigu možete preuzeti ovde

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Friday, 12 June 2020, 1:17 PM