Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Doc. dr Marko Milojević Maja Kljajić, master
email: mmilojevic@singidunum.ac.rs email: mgligoric@singidunum.ac.rs
Konsultacije: Preuzmite OVDE Konsultacije: Preuzmite OVDE.


Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
Raspored: Preuzmite OVDE.
Raspored: Preuzmite OVDE.
Literatura:

  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • Video snimci sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Thursday, 18 June 2020, 11:43 AM