Silabus

Radne nedelje - struktura nastave

I nedelja - Syllabus, definisanje racunovodstva, racunovodstvene informacije, predmet, zadaci racunovodstva

II nedelja - Principi knjigovodstva, Finansijski izvestaji

III nedelja - Racuni, Kontni okvir i kontni plan, Nacin koriscenja racuna glavne knjige

IV nedelja - Vrste knjigovodstvenih racuna, Dnevnik, Nalog za knjizenje,

V nedelja - Profesionalna regulativa u racunovodstvu

VI nedelja - Prvi kolokvijum


VII nedelja - Praćenje ciklusa transakcija, upoznavanje sa osnovama SAP-a i Lidder-a (MPP2)

VIII nedelja - Pribavljanje kapitala i evidentiranje Obrtnih Sredstava, Primena: SAP/Lidder

IX nedelja - Ciklus troškova, primena SAP/Lidder

X nedelja - Ciklus prihoda, primena SAP/Lidder

XI nedelja - Priprema za drugi kolokvijum

XII nedelja - Drugi kolokvijum


XIII nedelja - Sastavljanje finansijskih izveštaja: SAP/Lidder

XIV nedelja - Modul Kontroling SAP

XV nedelja - Priprema za završni ispit - zadaci: Budžetiranje 

ISPIT Last modified: Thursday, 13 June 2019, 8:39 AM