Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Dr Mioidrag Živković
MSc Miloš Mravik
email: mzivkovic@singidunum.ac.rs
email: mmravik@singidunum.ac.rs
konsultacije: raspored konsultacije: raspored


Bodovanje

Angažovanost na časovima 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Za važeći raspored predavanja i vežbi pogledajte ovde

Literatura:

  • Udžbenik: Programski jezici, veb servisi i napredno Java
    programiranje u Spring okruženju, Univerzitet Singidunum, 
    M. Živković, N. Bačanin, E. Tuba, 2019.
  • Slajdovi sa predavanja i vežbi
  • Dodatni materijali

 

Konačna ocena

0-50 poena
ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Tuesday, 10 March 2020, 2:28 PM