Podrška zaposlenim studentima

Univerzitet Singidunum omogućava svim zaposlenim studentima, kao i studentima koji se u toku semestra nalaze u inostranstvu odgovarajuću podršku. Studenti mogu studentskom servisu dostaviti potvrdu o zaposlenju ili potvrdu da su u inostranstvu radi omogućavanja realizacije podrške zaposlenim studentima.

Studentima koji dostave potrebnu dokumentaciju se, uz odgovarajuće korisničko ime i lozinku (broj indeksa i JMBG), omogućava se da koriste kratke video-materijale i tutorijale kojima se rezimira prethodna sedmica nastave na predavanjima. Video-materijali i prezentacije predstavljaju pomoćne materijale za pripremu ispita i kolokvijuma, oni su dopuna udžbeničkoj literaturi koju su studenti dobili na početku semestra.

Ovi materijali su dostupni na linku http://youtube.rs/playlist?list=PL-UTrxF0y8kJBE7TnTBVNz1eW1IyP4840.

U slučaju problema možete se javiti putem adrese e-pošte estudent@singidunum.ac.rs.

Last modified: Friday, 22 November 2019, 7:02 AM