Podaci o predmetu

Profesor
mr Marina Milovanović

mmilovanovic@singidunum.ac.rs
Konsultacije: petak 10.00 - 11.00, Kumodraška 261, sala 042
petak od 17.00-18.00 Danijelova 32, zbornica na II spratuBodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Literatura:

Meta (A1+A2+B1), Madrid, Edelsa

Udžbenik, radna sveska + CD audio:

Gramatike, rečnici, tekstualni i multimedijalni materijali, CD-rom, internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Tuesday, 27 September 2016, 9:05 PM