Podaci o predmetu

Profesor
Aleksandra Gagić

agagic@singidunum.ac.rs
Konsultacije:četvrtak, od 12h-13h, Kumodraška 261 (Peke Dapčevića), sala 042
četvrtak, od 17h-18h, Danijelova I sprat

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum (T1 + T2)
30
Drugi kolokvijum (T3 + T4) 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja
Četvrtak
09h -12h,  sala 110

Kumodraška 261

Pasaporte (A1+A2), Madrid, Edelsa

Udžbenik, radna sveska + CD audio:

Gramatike, rečnici, tekstualni i multimedijalni materijali, CD-rom, internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Friday, 27 September 2019, 11:51 AM