Podaci o predmetu


Profesor:  Vesna Ćurčić


e-mail: vcurcic@singidunum.ac.rs
Konsultacije: petkom od 17 do 18h u Kumodraškoj ulici

Bodovanje

AktivnostPoeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama10
Prvi kolokvijum30
Drugi kolokvijum30
Završni ispit30
UKUPNO100

Predavanja i vežbe

 

/
Literatura:

  • Berliner Platz 1 neu, Langenscheidt Verlag, Berlin
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50ocena 5
51-60 poenaocena 6
61-70 poenaocena 7
71-80 poenaocena 8
81-90 poenaocena 9
91-100 poenaocena 10

 Last modified: Friday, 16 June 2017, 4:33 PM